محصولات لایه نشانی در خلاء

یکی از محصولات لایه نشانی در خلاء، دستگاه اسپاترینگ رومیزی مدل DSR1 با ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب، قادر است به روش اسپاترینگ اقدام به لایه نشانی هدف هایی از جنس فلزات نجیب مانند طلا، پلاتین و پالادیوم نموده و عمدتا به عنوان پوشش دهنده نمونه میکروسکوپ الکترونی در آزمایشگاه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار

DST3، یک دستگاه لایه نشانی در خلاء به روش اسپاترینگ(کندوپاش) با محفظه شیشه ای و پمپ توربومولکولار می باشد. این دستگاه مجهز به سه کاتد مگنترون آبگرد دو اینچی بوده و با دارا بودن منابع تغذیه RF, DC قادر به لایه نشانی گروه وسیعی از مواد شامل فلزات(اکسیدی و غیر اکسیدی) نیمه هادی و سرامیک ها می باشد.

DTT full face

دستگاه تبخیر حرارتی در خلاء با ابعاد بسیار مناسب در مدل رومیزی قادر است در طی کمتر از ۱۰ دقیقه  به فشار مورد نظر رسیده و عملیات لایه نشانی را از سه بوته یا بسکت مختلف شروع کند و اقدام به ساخت انواع لایه های مختلف نماید. قابلیت لایه نشانی از سه منبع تبخیر به صورت همزمان، امکان ایجاد لایه های آلیاژی توسط این دستگاه را فراهم …

PLD full face

،PLD – T یکی از محصولات لایه نشانی در خلاء است که قادر به لایه نشانی رنج وسیعی از مواد با استفاده از لیزر پالسی(لایه نشانی لیزر پالسی) و یا تبخیر حرارتی می باشد. این سیستم خلاء بالا، در روش لایه نشانی با استفاده از لیزر پالسی، منبع تبخیر(لیزر) در خارج از محفظه قرار داده می شود و پرتو لیزر از طریق یک پنجره تحت زوایه مناسب … 

دستگاه لایه نشانی ترکیبی اسپاترینگ و تبخیر حرارتیDST3-T , یک دستگاه لایه نشانی در خلاء، با محفظه شیشه ای بزرگ و پمپ توربومولکولار می باشد. این دستگاه مجهز به سه کاتد مگنترون آبگرد دو اینچی برای انجام لایه نشانی به روش اسپاترینگ(اسپاترینگ کند و پاش) و یک سامانه تبخیر حرارتی برای انجام لایه نشانی …

DST1-300، یک دستگاه لایه نشانی در خلاء به روش اسپاترینگ(کند و پاش) با محفظه شیشه ای و پمپ توربومولکولار می باشد. این دستگاه مجهز به یک کاتد مگنترون بوده و با قابلیت نصب منابع تغذیه RF و DC، قادر به لایه نشانی گروه وسیعی از مواد شامل فلزات(اکسیدی و غیر اکسیدی)، نیمه هادی ها و و سرامیک ها می باشد.

VCS100F full face

سیستم لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ متشکل از دو کاتد با قابلیت تنظیم زاویه در سه جهت و سامانه لایه نشانی تبخیر حرارتی می باشد. دستگاه لایه نشانی در خلاء، شامل منبع تغذیه RF همراه با مچینگ باکس خودکار و منبع تغذیه DC به منظور اسپاترینگ رنج وسیعی از فلزات و دی الکتریک ها می باشد. همچنین منبع تغذیه با قابلیت ایجاد ۳۰۰ آمپر جریان …

DCR full face

دستگاه پوشش دهنده کربن، یک دستگاه لایه نشانی در خلاء، با ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش تبخیر حرارتی اقدام به لایه نشانی کربن روی سطوح مختلف نموده و عمدتا به عنوان پوشش دهنده نمونه های میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) در آزمایشگاه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه قابلیت استفاده جهت آماده سازی …

دستگاه پوشش دهنده کربن، یکی از محصولات لایه نشانی در خلاء، با ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب، که قادر به لایه نشانی کربن روی سطوح مختلف با روش تبخیر حرارتی می باشد و عمدتا به عنوان پوشش دهنده نمونه های میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) در آزمایشگاه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. مدل DCT مجهز به پمپ توربو مولکولار …

DST1-170، یک دستگاه لایه نشانی در خلاء به روش اسپاترینگ(کند و پاش) با محفظه شیشه ای و پمپ توربومولکولار می باشد. این دستگاه مجهز به یک کاتد مگنترون بوده و با دارا بودن یک منبع تغذیه DC با توان ۸۰ وات، قادر به لایه نشانی گروه وسیعی از فلزات(اکسیدی و غیر اکسیدی)، می باشد. این مدل مناسب برای آماده سازی …

DSCT، یک دستگاه لایه نشانی در خلاء، با دو درِ قابل تعویض به منظور انجام فرایند اسپاترینگ و تبخیر حرارتی کربن می باشد. این دستگاه مجهز به پمپ توربومولکولار بوده و قابلیت اسپاترینگ رنج وسیعی از فلزات را دارا است. این مدل مناسب برای آماده سازی نمونه ها به منظور مشاهده با میکروسکوپ های الکترونی می باشد. لایه نشانی در …

دستگاه DSCR، با ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش اسپاترینگ اقدام به لایه نشانی هدف هایی از جنس فلزات نجیب مانند طلا، پلاتین و پالادیوم نماید و همچنین این دستگاه با قابلیت تجهیز به سیستم لایه نشان کربن امکان لایه نشانی کربن از نخ کربنی به روش تبخیر حرارتی را نیز فراهم می کند. این سیستم عمدتا به …

DSR1DSCRDCRDST1-170DST1-300DSCTDCTDST3-ADST3-SDST3-TADST3-TSDTTPLDPLD-TOptions & Features
Sputtering
Carbon Evaporation
Resistance Thermal Evaporation
Pulsed Laser Deposition
Multi Layer Deposition
Co-Sputtering or Co-Evaporation
RF Power
DC Power
High Current Power
Rotary
Turbo
SSSSLSSLLLLLLLSize of Vacuum Chamber
۱۱۱۱۱۳۳۳۳۳۳۳Number of Targets or Thermal Sources