سامانه لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ متشکل از دو کاتد با قابلیت تنظیم زاویه در سه جهت،منبع تغذیه RF همراه با مچینگ باکس خودکار و منبع تغذیه DC.

دستگاه پوشش دهنده کربن با ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش تبخیر حرارتی اقدام به لایه نشانی کربن روی سطوح مختلف می نماید.

دستگاه پوشش دهنده کربن با ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش تبخیر حرارتی اقدام به لایه نشانی کربن روی سطوح مختلف نماید.

یک سیستم لایه نشانی تحت خلاء به روش اسپاترینگ با محفظه شیشه ای و پمپ توربومولکولار می باشد.

دستگاه لایه نشانی ترکیبی اسپاترینگ و تبخیر حرارتی، یک سیستم لایه نشانی در خلاء با محفظه شیشه ای بزرگ و پمپ توربومولکولار می باشد.

یک سیستم لایه شانی خلاء بالا است که قادر به لایه نشانی رنج وسیعی از مواد با استفاده از لیزر پالسی و یا تبخیر حرارتی می باشد.

دستگاه تبخیر حرارتی در خلاء با ابعاد بسيار مناسب در مدل روميزي قادر است در طي کمتر از 10 دقيقه به فشار مورد نظر رسيده و عمليات لايه نشاني را از سه بوته يا بسکت مختلف شروع کند و اقدام به ساخت انواع لايه هاي مختلف نماید.

یک سیستم لایه نشانی در خلاء به روش اسپاترینگ با محفظه شیشه ای و پمپ توربومولکولار می باشد.

این دستگاه با ابـعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش اسپاترینگ اقدام به لایه نشانی هدف هایی از جنس فلزات نجیب مانند طلا، پلاتین و پالادیوم بپردازد.