کنفرانس فیزیک و شیمی سطوح و فصول مشترک (PCSI 49) | 2024

چهل و نهمین کنفرانس فیزیک و شیمی سطوح و فصول مشترک در حوزه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سطوح و فصول مشترک در تاریخ ۲۸-۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ (۱۸-۱۴ ژانویه ۲۰۲۴) در هتل لافوندا در نیومکزیکوی آمریکا برگزار می‌شود.

در این کنفرانس مطالعات مربوط به ویژگی‌های زیستی، ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی سطوح مختلف به منظور بررسی پدیده‌های سطحی و فرآیندهای رشد جدید، ابزار مشخصه‌یابی و ساختارهای عاملدار برای استفاده در کاربردهای مختلف مورد بحث قرار می‌گیرند.

عناوین اصلی مورد بررسی در این کنفرانس شامل موارد زیر می‌شوند:

 • رشد، نانوساختارها و سطوح نیمه‌رسانا
 • مواد توپولوژیک
 • کاربرد مواد در ذخیره‌سازی انرژی
 • مواد دوبعدی و گرافن
 • مواد دی‌الکتریک و فروالکتریک k-بالا
 • مواد اکسید نیمه‌رسانا
 • مواد مورد استفاده در محاسبات نوروموفیک
 • مواد مورد استفاده در حسگری کوانتومی
 • نیمه‌رساناهای ترکیبی و ارگانیک (در اینجا درباره تبخیر حرارتی لایه نازک‌های مواد ارگانیک بخوانید)
 • مواد مغناطیسی تک‌لایه و دوبعدی
 • ترابرد اسپینی و اسپینترونیک
 • مشخصه‌یابی سطوح و ادوات (مانند تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی)
 • طیف‌سنجی فوتونی
 • نقایص نقطه‌ای

برخی از محصولات شرکت

اسپاترکوتر

NSC DST1-170 Full Face Second Products Page

کربن کوتر

NSC DCT Full Face

اسپاترکربن کوتر

NSC DSCR Full Face Products Page

تبخیر حرارتی

NSC DTE Full Face Products Page

Leave a Comment