به منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه‌های داخلی به تجهیزات و مواد وارداتی و همچنین استفاده از توانمندی‌های داخلی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در زمینه ساخت تجهیزات و تولید مواد آزمایشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون شش دوره «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران»  را از سال ۹۲ تا کنون برگزار نموده است.

هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران” در ۲۶ تا ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد و  شرکـت پوشــش های نانو ساختـار ، در غرفه شماره ۲۸ سالن خلیج فارس، از غرفه داران این نمایشگاه بود. در اینجا گزارشی تصویری از حضور پوشش های نانو ساختار، در هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، آمده است: