همایش نانو در علوم زیستی (Nano In Bio 2024)

چهارمین دوره NANO در BIO از ۲۶ فروردین الی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱۴ تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۴) درمنطقه گوادلوپ (کارائیب فرانسه) برگزار می‌شود. این همایش با هدف ارتقای تبادل علمی بین محققان توسط کمیته بین‌المللی دانشگاهیان و محققان برگزار می‌شود.

محورهای اصلی کنفرانس عبارتند از:

– ‌مواد زیستی و نانویی برای سلامت و نانوپزشکی

– کاربردهای زیستی و نانو الکتروشیمی و زیستی

– فصول مشترک زیستی و غیر‌زیستی

ابزار دقیق زیستی و نانوتکنولوژی

یکی از چالش های موجود در مطالعه نمونه‌های زیستی، تصویربرداری از ساختار ظریف آنها بدون آسیب رساندن به ساختار است. تجزیه و تحلیل نمونه بیولوژیکی از طریق میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی نیازمند مراحل آماده‌سازی نمونه برای تثبیت ساختار نمونه است. میکروسکوپ‌های کاوشگر روبشی برای نانو مواد و کاربردهای زیستی در این کنفرانس ذیل عنوان ابزار دقیق برای فناوری‌های زیستی و نانو مورد بحث قرار خواهند گرفت.

برخی از محصولات شرکت

اسپاترکوتر

کربن کوتر

NSC DCR full face

اسپاترکربن کوتر

NSC DSCT-T full face

تبخیر حرارتی

NSC DTT full face

Leave a Comment