محصولات جدید پوشش‌های نانوساختار: DCT-300 و DCT-T-300

کربن کوتر خلاء بالا با محفظه بزرگ DCT-300 و لایه‌نشانی کربن و تبخیر حرارتی با محفظه بزرگ DCT-T-300

شرکت پوشش‌های نانوساختار، سازنده سیستم‌های لایه‌نشانی در خلاء دانش‌بنیان، یک لایه‌نشان کربن و تبخیر حرارتی خلاء بالا با محفظه بوروسیلیکات به قطر ۳۰۰ میلیمتر طراحی و تولید کرده است.

هم‌اکنون قابلیت‌های لایه‌نشان کربن و تبخیر حرارتی در یک دستگاه لایه‌نشانی با محفظه بزرگ تجمیع شده است تا امکان لایه‌نشانی لایه‌های نازک بر روی زیرلایه‌های بزرگ (تا قطر ۱۵ سانتیمتر) را فراهم سازد.

سیستم کربن کوتر محفظه بزرگ DCT-300 به همراه یک درب دارای نگهدارنده فیبر (نخ) کربنی و/یا درب دارای نگهدارنده راد (میله) کربنی به همراه منابع تغذیه مناسب برای تبخیر نیمه/تمام اتوماتیک و قابل برنامه‌ریزی در حالت‌های فلش، پالسی، یا جریان افزایشی (برای تبخیر راد کربنی) ارائه می‌شود. علاوه بر این، این سیستم قابلیت تجهیز به درب تبخیر حرارتی دارای یک منبع تبخیر حرارتی برای تبخیر مواد با دمای ذوب پایین را داراست (DCT-T-300).

درب تبخیر حرارتی به دو الکترود با قابلیت تغییر فاصله بوته تا زیرلایه مجهز است. به منظور تبخیر از پایین به بالا، نگهدارنده‌های s-clip بر روی درب محفظه تعبیه شده است. همچنین لایه‌نشانی تبخیر حرارتی از بالا به پایین مانند لایه‌نشانی کربن با قرار دادن نمونه‌ها بر روی نگهدارنده نمونه چرخان انجام می‌پذیرد.

لایه‌نشان‌های SEM شرکت پوشش‌های نانوساختار، مانند اسپاترکوترها، کربن کوترها و لایه‌نشان‌های تبخیر حرارتی، از لایه‌نشان‌های پرطرفدار برای آماده‌سازی نمونه‌های میکروسکوپ الکترونی به شمار می‌روند. شرکت پوشش‌های نانوساختار همچنین لایه‌نشان‌های ترکیبی را برای لایه‌نشانی لایه‌های نازک چندلایه، مانند لایه‌نشان تبخیر حرارتی با سه منبع (DTT)، اسپاترکوتر سه کاتده (DST3) به همراه تبخیر حرارتی (DST3-T) و اسپاترکوتر دو کاتده به همراه تبخیر حرارتی مناسب گلاوباکس (DST2-TG) به منظور لایه‌نشانی لایه‌های نازک حساس به محیط لایه‌نشانی، مورد استفاده در کاربردهای مختلف مانند باتری‌ها، به همراه قابلیت‌های انتخابی متعدد ارائه می‌کند.

برخی از محصولات شرکت

اسپاترکوتر

NSC DSR1 Full Face Products Page

کربن کوتر

NSC DCT Full Face

اسپاترکربن کوتر

NSC DSCR Full Face Products Page

تبخیر حرارتی

NSC PLD full face

Leave a Comment