به‌روزرسانی دستگاه: لایه‌نشان فیبر کربنی تمام خودکار

دستگاه‌های لایه‌نشان فیبر کربنی شرکت پوشش‌های نانوساختار هم‌اکنون مجهز به سیستم تمام خودکار برای انجام برنامه‌ریزی‌شده فرآیند لایه‌نشانی هستند.

قابلیت انجام یک فرآیند لایه‌نشانی تکرارپذیر و قابل اعتماد یکی از ملزومات هر کار تحقیقاتی برای دستیابی به بهترین نتیجه است. یک فرآیند لایه‌نشانی قابل برنامه‌ریزی تمام-خودکار می‌تواند با حذف خطاهای انسانی در حین فرآیند، پوشش مشابهی را در هر بار لایه‌نشانی ایجاد نماید.

از سوی دیگر، لایه‌نشانی فیبر کربنی یکی از روش‌های متداول مورد استفاده در پوشش‌دهی و آماده‌سازی نمونه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای رسانا شدن سطح نمونه‌هاست؛ بنابراین قابلیت تکرار‌پذیری لایه‌نشانی برای ایجاد پوشش‌های مشابه بر روی نمونه‌ها و امکان مقایسه تصاویر نمونه‌های مختلف بسیار مهم است. این موضوع در لایه‌نشانی لایه نازک کربن بر روی توری‌های میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نیز حائز اهمیت است.

شرکت پوشش‌های نانوساختار دستگاه‌ها و خدمات خود را در راستای تامین رضایت و نیاز مشتریان به طور پیوسته ارتقاء می‌بخشد. مدل‌های DCR و DCT شرکت پوشش‌های نانوساختار با لایه‌نشانی کربن در خلاء پایین و بالا، و سیستم‌های لایه‌نشانی ترکیبی DSCR، DSCT و DSCT-T با قابلیت انجام لایه‌نشانی به روش‌های اسپاترینگ و تبخیر حرارتی، هم‌اکنون با قابلیت انجام تمام-خودکار فرآیند لایه‌نشانی فیبر کربنی ارائه می‌شوند. با استفاده از حالت لایه‌نشانی خودکار فیبر کربنی دستگاه‌های لایه‌نشان کربن شرکت پوشش‌های نانوساختار می‌توان نمونه‌های مختلف را در شرایطی بسیار کنترل شده با لایه‌ای نازک از کربن لایه‌نشانی کرد.

برخی از محصولات شرکت

کربن کوتر

NSC DCR full face

اسپاترکربن کوتر

Leave a Comment