کابردهای لایه نشانی به روش کندوپاش

لایه نشانی به روش کندوپاش کاربردهای بسیار شناخته شده ای دارد. به عنوان مثال از آن در لایه نشانی سطوح تمیز، لایه های نازک رسانا و غیر رسانا، آنالیز سطح و رشد لایه های فعال در ادوات الکتریکی و نوری استفاده می شود. لایه نشانی لایه های نازک اجازه می دهد تا انواع و اقسام ادوات الکترونیک مانند ترانزیستورهای لایه نازک (TFT)، قطعات surface acoustic، نمایشگرهای ال سی دی و پلاسما و انواع سنسورهای نوری الکتریکی و بیولوژیکی ساخته شوند.

امروزه لایه های نازک بسیاری به طور گسترده نه تنها برای وسایل ارتباطی بلکه در ساخت سیستم های محیط زیست و انرژی مانند ساختمان های زیست محیطی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال در ساخت سلولهای خورشیدی ممکن است چندین مرحله لایه نشانی کندوپاش انجام پذیرد.

لایه نشانی کندوپاش به وفور در ایجاد اتصالات فلزی بر روی ادوات نیمه هادی، پوشش دهی بر روی شیشه های معماری، پوشش منعکس کننده نور بر روی سی دی ها و فیلم های مغناطیسی و پوشش های زینتی مورد استفاده قرار می گیرد.