اهمیت لایه های نازک در چیست؟

کاربردهای بسیار مفیدی برای لایه های نازک وجود دارد. لایه های نازک خواص بسیار جالبی دارند که متفاوت از خواص توده ای مواد تشکیل دهنده آنها می باشد. به عنوان مثال از لایه نشانی لایه های نازک در ساخت قطعات نیمه هادی همچنین در بخش های مختلف ساخت و تولید مدارهای مجتمع الکترونیکی استفاده می شود که از جمله آنها می توان به لایه نشانی فلزات و لیتوگرافی آنها برای ایجاد اتصالات دقیق و مطمئن اشاره نمود.