لایه نشانی به روش کندوپاش چیست؟

جزئیات مقالهنام مقالهلایه نشانی به روش کندوپاش چیست؟توضیحاتروشی است که در آن بوسیله کند و پاش ماده از هدف (target) لایه نازکی به ضخامت ۱ تا چند صد نانومتر را لایه نشانی می کنند. درحقیقت اصطلاح کند و پاش برای توضیح مکانیزمی که در آن اتمها به سمت سطح پرتاب میشوند، بکار برده میشود. نویسنده…

سیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟

جزئیات مقالهنام مقالهسیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟توضیحاتبه صورت کلی در فرآیند کندوپاش، یون ها تولید شده و به سمت هدف جهت دهی می شوند، سپس یون ها اتم های هدف را به بیرون از سطح آن پراکنده می کنند. اتم های پرتاب شده به سمت زیر لایه انتقال پیدا می کنند و در نتیجه…

مزایای لایه نشانی کندوپاش

مزایای لایه نشانی کندوپاش انواع روش های لایه نشانی روش های مختلفی برای لایه نشانی لایه های نازک مورد استفاده قرار می گیرد. روش های لایه نشانی از فاز بخار (PVD) در فشارهای بسیار پایین صورت می گیرد از این رو این روش ها ذرات ناخواسته کمتری در لایه ایجاد می نمایند و لایه ای با کیفیت…

کاربرد لایه نشانی به روش کندوپاش چیست؟

جزئیات مقالهنام مقالهکاربردهای لایه نشانی به روش کندوپاش چیست؟توضیحاتلایه نشانی کندوپاش به وفور در ایجاد اتصالات فلزی بر روی ادوات نیمه هادی، پوشش دهی بر روی شیشه های معماری، پوشش منعکس کننده نور بر روی سی دی ها و فیلم های مغناطیسی و پوشش های زینتی مورد استفاده قرار می گیرد.نویسنده پوشش های نانوساختار

مواد فرومغناطیس را چگونه sputter کنیم؟

جزئیات مقالهنام مقالهمواد فرومغناطیس را چگونه sputter کنیم؟توضیحاتدر لایه نشانی مواد فرومغناطیس مانند آهن، نیکل و یا کبالت، با ضخامت معمولی، به دلیل نفوذپذیری مغناطیسی بالایی که دارد، شار را در ست مگنت های معمولی منبع گیر می اندازد. یکی از راه حل های رفع این مشکل کاهش ضخامت target می باشد. کاهش ضخامت target…