نام:سید احمد مهدوی اردکانی

تلفن:02166077785

موبایل:

فکس:02166033450

سمت:مدیر عامل

ایمیل:mahdavi[at]pvd.ir