پوستر دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رسانیم که هم اکنون با آغاز دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نانو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از شما دعوت به عمل می آوریم تا از غرفه شرکت پوشش های نانو ساختار بازدید نمایید. ۱۸ الی ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ - سالن…
Read More