روش لایه نشانی اسپاترینگ | Sputtering Deposition Method

روش لایه نشانی اسپاترینگ | Sputtering Deposition Method

در اسپاترینگ ،ذرات پرانرژی پلاسما یا گاز به سطح یک ماده جامد برخورد کرده وذرات میکروسکوپی ازآن جدا می‌شود.ایجاد یا حذف لایه‌های نانومتری،کاربرد فراوان دارد.

Read More
لایه نشانی چیست؟ | روش های لایه نشانی | لایه نشانی در خلاء

لایه نشانی چیست؟ | روش های لایه نشانی | لایه نشانی در خلاء

لایه نشانی مجموعه‌ فرایندها برای ایجاد لایه‌های نازک یا ضخیم یک ماده به صورت اتم به اتم/مولکول به مولکول روی یک سطح جامد است و خصوصیات آن را تغییر می‌دهد.

Read More
لایه نشانی مواد کالکوژنید - لایه نازک مواد کالکوژنید

لایه نشانی مواد کالکوژنید

لایه نشانی مواد کالکوژنید(Chalcogenide) کالکوژنیدها موادی هستند که حداقل شامل یکی از مواد کالکوژن یعنی مواد گروه ۱۶ جدول تناوبی(سولفور، سلنیوم، تلوریوم و ... ) می باشند. شیشه های کالکوژنید به علت ویژگی های اپتیکی خاصی که دارند مثل ضریب شکست بالا، عبوردهی اشعه مادون قرمز(IR)، دارا بودن ویژگی های اپتیک غیر خطی و ویژگی…
Read More
تکنیک Glad Sputtering چیست؟

تکنیک Glad Sputtering چیست؟

تکنیک Glad Sputtering چیست؟ برای افزایش کیفیت لایه نازک های ایجاد شده با استفاده از روش های لایه نشانی در خلاء تکنیک های مختلفی وجود دارد. زاویه دار کردن نگهدارنده زیرلایه چرخان نسبت به کاتد در حین فرایند لایه نشانی به روش اسپاترینگ تکنیکی است که تحت عنوان Glad Sputtering در صنعت لایه نازک استفاده…
Read More