کنفرانس و نمایشگاه SPIE Photonex 2022

کنفرانس و نمایشگاه SPIE Photonex 2022

کنفرانس و نمایشگاه Spie.Photonex 2022 در حوزه روش‌ها و فرآیندهای فوتونیک در تاریخ ۱۵ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۱ (۶-۸ دسامبر ۲۰۲۲) در بیرمنگام انگلستان برگزار می‌شود. در این رویداد با برگزاری ارائه‌های فنی، بخش‌های صنعتی و نمایشگاه، آخرین تحولات علمی و فناوری در زمینه فناوری‌های مرتبط با فوتونیک، فناوری‌های کوانتومی و اپتیکی، نانوفناوری، پوشش‌های لایه نازک و فناوری‌های خلاء مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

موضوعات اصلی کنفرانس و نمایشگاه SPIE Photonex 2022 شامل موارد زیر است:

 • فوتونیک
 • فناوری‌های کوانتومی
 • فناوری‌های اپتیکی
 • فوتونیک سیلیکون
 • زیست- فوتونیک
 • نیم-رساناهای ارگانیک (شما می‌توانید مطلب روش تبخیر حرارتی برای ایجاد لایه نازک از مواد ارگانیک را در اینجا بخوانید)
 • طیف‌سنجی تابش فوتونی در آنالیز مواد
 • تصویربرداری فراطیفی
 • نانوفناوری
 • پوشش‌های لایه نازک
 • تجهیزات خلاء و فناوری‌های تحت خلاء
دستگاه اسپاترینگ رومیزی - DSR1 یا Sputter Coater

همچنین این رویداد کارگاهی با موضوع کاربردهای مواد هدفمند همچون لایه‌های نازک، پوشش‌های پایدار و فناوری پوشش‌دهی به روش اسپاترینگ برای کاربردهای تولید و ذخیره انرژی برگزار می‌شود.

دستگاه‌های لایه نشانی در خلاء ما