نام:سید احمد مهدوی اردکانی

تلفن:۰۲۱۶۶۰۷۷۷۸۵

موبایل:

فکس:۰۲۱۶۶۰۳۳۴۵۰

سمت:مدیر عامل

ایمیل:mahdavi[at]pvd.ir