NSC DST3 full face

ارسال یک دستگاه DST3 به آلمان

شرکت پوشش های نانو ساختار در ادامه موفقیت های پیشین خود موفق به ارسال یک دستگاه DST3 با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا به کشور آلمان، مهد صنعت جهان شد. این موفقیت بزرگ را به جامعه علمی و صنعتی ایران تبریک میگوئیم.