DSR1 full face

صادرات یک دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ

با توجه به کیفیت بالای محصولات شرکت پوشش های نانو ساختار و قیمت رقباتی آنها در بازارهای بین المللی این محصولات بخشی از بازار کشور کانادا را از آن خود کرده اند. این بار، یک دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ، توسط نماینده شرکت پوشش های نانو ساختار در کشور کانادا، به یکی از دانشگاه های این کشور فروخته شد و با موفقیت در آن مرکز نصب گردید.