صادرات پوشش‌های نانوساختار در پاییز 1402

شرکت پوشش‌های نانوساختار، ارائه‌کننده دستگاه‌های لایه‌نشانی در خلاء، در فصل پاییز صادرات قابل ملاحظه‌ای به کشورهای اندونزی و کره داشته است. این صادرات شامل محصولات متنوعی همچون اسپاترکوترها و کربن کوترهای خلاء بالا و پایین و لایه‌نشان لیزر پالسی است.

از کاربردی‌ترین محصولات صادراتی شرکت پوشش‌های نانوساختار می‌توان به اسپاترکوتر خلاء پایین DSR1 و کربن کوتر خلاء پایین DCR و لایه‌نشان‌های ترکیبی پرطرفدار اسپاتر و کربن کوتر خلاء پایین DSCR اشاره نمود که عموما به منظور آماده سازی نمونه‌های میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 همچنین دستگاه‌های لایه‌نشان خلاء بالای کربن (DCT) و لایه‌نشان ترکیبی اسپاتر و کربن کوتر خلاء بالا (DSCT)، از دستگاه‌های مورد استفاده برای لایه‌نشانی لایه‌های نازک از کربن آمورف و لایه‌هایی با دانه‌بندی ریز از فلزات اکسیدشونده و غیر اکسیدشونده برای مشخصه‌یابی‌های با رزولوشن و کیفیت بالا در بین محصولات صادراتی این شرکت قرار دارند.

دستگاه‌های لایه‌نشان پیشرفته تحقیقاتی شرکت پوشش‌های نانوساختار مانند اسپاترینگ سه‌کاتده (DST3) به همراه تبخیر حرارتی (DST3-T)، اسپاترینگ دوکاتده به همراه تبخیر حرارتی مناسب گلاو باکس (DST2-TG) و لایه‌نشانی لیزر پالسی به همراه تبخیر حرارتی (PLD-T) نیز در پاییز ۱۴۰۲ صادر شده‌اند.

برخی از محصولات شرکت

اسپاترکوتر

NSC DST1-170 Full Face Second Products Page

کربن کوتر

NSC DCR full face

اسپاترکربن کوتر

NSC DSCT-T full face

تبخیر حرارتی

NSC PLD full face

Leave a Comment