bolivi
bolivi

به منظور راه اندازی یک آزمایشگاه نانو در کشور بولیوی تعداد محدودی از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ساخت ایران، انتخاب و همزمان با سفر جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه ایران، به کشور بولیوی طی دو هفته آینده، تحویل این کشور داده خواهد شد. دستگاه سفارش داده شده به شرکت پوشش های نانوساختار دستگاه اسپاترینگ رومیزی مدل DSR1 بوده است که علاوه بر مصارف آزمایشگاهی، استفاده آموزشی نیز دارد.