۱- لایه نشانی به روش کندوپاش یا اسپاترینگ چیست؟

لایه نشانی کند و پاش روشی است که در آن بوسیله کند و پاش ماده از هدف (target) لایه نازکی به ضخامت 1 تا چند صد نانومتر را لایه نشانی می کنند. درحقیقت اصطلاح کند و پاش برای توضیح مکانیزمی که در آن اتمها به سمت سطح پرتاب میشوند، بکار برده میشود. لایه نشانی کند و پاش در

۲- اهمیت لایه های نازک در چیست؟

اهمیت لایه های نازک کاربردهای بسیار مفیدی برای لایه های نازک وجود دارد. لایه های نازک خواص بسیار جالبی دارند که متفاوت از خواص توده ای مواد تشکیل دهنده آنها می باشد. به عنوان مثال از لایه نشانی لایه های نازک در ساخت قطعات نیمه هادی همچنین در بخش های مختلف ساخت و تولید مدارهای

۳- سیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟

سیستم کندوپاش چگونه کار می کند؟ به صورت کلی در فرآیند کندوپاش، یون ها تولید شده و به سمت هدف جهت دهی می شوند، سپس یون ها اتم های هدف را به بیرون از سطح آن پراکنده می کنند. اتم های پرتاب شده به سمت زیر لایه انتقال پیدا می کنند و در نتیجه اتم ها

۴- مزیت لایه نشانی کند و پاش نسبت به دیگر روش های لایه نشانی چیست؟

انواع روش های لایه نشانی روش های مختلفی برای لایه نشانی لایه های نازک مورد استفاده قرار می گیرد. روش های لایه نشانی از فاز بخار (PVD) در فشارهای بسیار پایین صورت می گیرد از این رو این روش ها ذرات ناخواسته کمتری در لایه ایجاد می نمایند و لایه ای با کیفیت بهتری تولید می کنند.

۵- کابردهای لایه نشانی به روش کندوپاش چیست؟

کابردهای لایه نشانی به روش کندوپاش لایه نشانی به روش کندوپاش کاربردهای بسیار شناخته شده ای دارد. به عنوان مثال از آن در لایه نشانی سطوح تمیز، لایه های نازک رسانا و غیر رسانا، آنالیز سطح و رشد لایه های فعال در ادوات الکتریکی و نوری استفاده می شود. لایه نشانی لایه های نازک اجازه می

۶- مواد فرومغناطیس را چگونه sputter کنیم؟

لايه نشاني مواد فرومغناطيس در لايه نشاني مواد فرومغناطيس مانند آهن، نيکل و يا کبالت، با ضخامت معمولي، به دليل نفوذپذيري مغناطيسي بالايي که دارد، شار را در ست مگنت هاي معمولي منبع گير مي اندازد. يکي از راه حل هاي رفع اين مشکل کاهش ضخامت target مي باشد. کاهش ضخامت target مي تواند باعث اشباع شده و در نتيجه  اجازه